Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Program vznikol pod záštitou MINISTERSTVA DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Bližšie informácie radi poskytneme mailom alebo telefonicky.

tel.č.: 0944 276 999   email: slovensko(zavináč)skolahrou.org

Právna zodpovednosť, využívanie programu:

Akékoľvek použitie tohoto programu, informácií v rámci programu alebo jeho akejkoľvek časti inak ako pre osobnú nekomerčnú potrebu, najmä ich ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, spracovania, distribúcie alebo ich úpravy je výslovne zakázané. Použitie mimo osobnú nekomerčnú potrebu je neoprávneným zásahom do práv spoločnosti Škola hrou s.r.o. a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do autorských práv subjektov, ktorých dáta alebo diela sú súčasťou tohoto programu. Porušenie tohto zákazu môže mať za následok závažné občianskoprávne a trestnoprávne následky.

Poskytnutie informácií v rámci  programu nemožno vykladať tak, že Škola hrou s.r.o. udeľuje licencie na autorské práva alebo práva priemyselného vlastníctva. Bez písomného súhlasu oprávnenej osoby Škola hrou s.r.o. nie je povolené kopírovať, prenášať, napodobovať, publikovať alebo šíriť ani žiadne texty, logá, grafické prvky, ochranné známky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok tak ani ich jednotlivé časti.